سفارش تبلیغ
صبا
 
 شهدای زاهدشهر

برای شادی شهدا صلوات

 مراسم یادواره شهدای زاهدشهردرروز14خرداددرمسجدجامع زاهدشهربرگزارمیگردد

برای شادی شهدا صلوات

نام شهدای والامقام زاهدشهر

 آزادیتوحیدیانکوهگرد 

رمضانیغریبیاکبریان

حیراناسماعیل زادهنیکو

دهقانیدهنامقلندری

 عابدپوررحیم پورحجابی 

 

پورقصاب آرزوفولادچنگ

 رضاییبهادریاناویسی

 شرفیانآقاییبنده خدا

سرفرازآرسونخیری

رستمی زحمتکشکاظمی

احراریعبداللهی پورلطف

شهیدان خسروانی

 

شهیدان عابدی

شهیدان سیار

برای شادی شهدا صلوات

گروه جوانان منتظرالمهدی به

خانواده کبوتران خونین بال زاهدشهرتسلیت

 عرض می نماید  

 erfan2ta3taنمایش تصویر در وضیعت عادی  عرفان 

  moheboreza.parsiblog  نمایش تصویر در وضیعت عادی  محب الرضا

 


| نوشته شده توسط عاشق منتظر در پنج شنبه 86/3/3 و ساعت 6:29 صبح | نظرات دیگران()
 الطاف بقیه الله(عج)

میلادباسعادت حضرت زینب(س)

وروزپرستارمبارک باد

نمایش تصویر در وضیعت عادینمایش تصویر در وضیعت عادینمایش تصویر در وضیعت عادینمایش تصویر در وضیعت عادی

وجود مقدس امام عصر(عج)به مانند

خورشیدبه همه لطف ومحبت دارند

وبه مانندباران به سرزمین خوب وبدمی بارد

آنان که خودخواه وهواپرست وشهوتران هستند

هرقدرهم باران لطف ومحبت آن حضرت

 به آنان بخورد چون مرداب ولجنزاری پر از

 نجاست ولجن هستند که بوی تعفن بیشتری

از آن به مشام خواهد رسید

وآنان که واقعا قلب ودلشان برای پذیرش

محبت پروردگار باز نموده وازپذیرفتن حق ولو

 به ضرر وزیان شان باشدابایی ندارند

وبا این باران پر از سرسبزی وغنچه وگل

وپرعطر خوش بووبا طراوت میشوند

مطالب برگرفته از کتاب راهی به سوی نور

نمایش تصویر در وضیعت عادینمایش تصویر در وضیعت عادینمایش تصویر در وضیعت عادینمایش تصویر در وضیعت عادی

 

 erfan2ta3taنمایش تصویر در وضیعت عادی  عرفان 

  moheboreza.parsiblog  نمایش تصویر در وضیعت عادی  محب الرضا

   


| نوشته شده توسط عاشق منتظر در دوشنبه 86/2/24 و ساعت 9:54 عصر | نظرات دیگران()
 نجات یافتگان گمنام

نمایش تصویر در وضیعت عادی

جمعه رفتم زاهدشهردرکنارمنزل پدرم

 پلاکادری دیدم  که 

 خیلی جالب بود برروی آن نوشته هایی بود

که این کلمه  جالبترازهمه بودمعتادان گمنام

اگه سطحی نگر بودی همین را میخوندی

 که معتاد گمنام یعنی چه.مگه معتادهم گمنام میشود

 ولی به متن وعمق آن میرفتی میدیدی

که بله واقعا گمنامند

(البته باید می نوشتدترک کردهای اعتیاد)

نجات یافته گان گمنام

چرا که شخصی 20سال به انواع مواد مخدر

 اعتیاد داشته باشد و خون وبدنش دربندآن باشد

به آسانی نمیتواند ترک کندویا هیچ کس

 نمی تواندبه آنها کمک کندوکسی نمی تواند باعث ترک کردن آنها شود

  حال با صحبت کردن خودشان این دیو را از خانه

 وبدنشان دورکنندوسایه شوم اعتیاد را

 از زندگی وسرشان بزدایند آری اینها میتوانند

 با این اعتمادبه نفسی که دارندهزاران کار انجام دهند

بله به گفته یکی ازبزرگان که فرموده کسی که بتواند

بانفس خود مقابله کند میتواند کوه راازجابکند.

 کسی که بااین دیو بتواندمقابله کند میتواند

برای جامعه فرد مفیدی باشدوهزاران

 کاربرای مملکت انجام دهندباید همه ومخصوصا

دولت دستشان را بگیردالبته به نظر من دولت 

بایدبه جای این که برای معتادان بازپروری 

وزندانهاراگسترش دهدبااین گروه یعنی گروه(ان ای)

همکاری کند وباعث فراهم شدن ترک تعدادزیادتری

 از معتادان ازدام  شوم اعتیادشودوصداوسیما

باتبلیغات خوددرمورداین گروه باعث جلب توجه معتادان

برای ترک اعتیادشود

انشاالله که دولت با تبلیغ وکمک به این گروه

 بتواندکشوررااز معتادواعتیادپاک کند وروزی بیاید

 که در کشور زیبای ایران دیگرکلمه زشتی

مثل معتادواعتیاد وجود نداشته باشد

به امیدآن روز

من ازخداوندبرای آنها سلامتی وازدولت برای آنها یاری می خواهم 

به امید موفقیت این گروه وسلامتی آنهاونجات تمامی معتادان

 erfan2ta3taنمایش تصویر در وضیعت عادی  عرفان 

  moheboreza.parsiblog  نمایش تصویر در وضیعت عادی  محب الرضا


| نوشته شده توسط عاشق منتظر در یکشنبه 86/2/16 و ساعت 4:5 عصر | نظرات دیگران()
 
بالا