سفارش تبلیغ
صبا
 
 گل نرگس

  

 

  شهادت ناز دردانه

 امام حسین(ع)حضرت رقیه(س)به پیشگاه

آقا صاحب الزمان و تمامی دوستدارانش

تسلیت باد

 

 

 

سلام بر گل نرگس

 سلام بر او که میآید و دنیا را از بدی پاک می کند

 سلام براو که از دیده ما پنهان و در همه جا آشکا راست

سلام براو که دشمن تبا هی و تباهی دشمن اوست

سلام براو که م اول نامش محبت است

سلام براوکه حرف دوم ه نامش هدایت است

 سلام براوکه حرف سوم د نامش درایت است

 سلام براوکه حرف آخرنامش ی یاری رسان مظلومین عالم است

 سلام بر او که روزی خواهد آمد و دنیا را پر از عدل وداد میکند 

 سلام بر او که نامش مهدی موعود(عج)است 

سلام ما و همه بر او واجداد پاکش 

 

کی این شب تاریک تمام میشودکی

کی این شب فلاکت باراززمین رخت برمی نددکی

کی این شب زجر آور برای مومنین تمام می شودکی

کی این شب می رود وجای خود رابه روز می دهدکی

کی روز می آیدوچشم مردم به نور آفتاب منور می شود کی

کی آفتاب می شود و  شب ملال آوربرای مومنین به روز تبدیل می شود کی

کی آفتاب میدمد و گرما بخش چشم انتظاران میشود کی

کی مهدی می آید وچشم تمام منتظرانش به نور جمالش منور می شود کی

کی امام عاشقان می آید و تمام دورویهاونیرنگهاجای خود رابه یکرنگی وراستی

 میدهد کی

اماما دل همه چشم انتظارانت خون شد پس کی می آیی کی

 

 

 

 


| نوشته شده توسط عاشق منتظر در شنبه 85/11/28 و ساعت 3:50 عصر | نظرات دیگران()
 تشرف آقا

امکان تشرف

بعضی از افرا د معتقدندکه حضرت مهدی(عج)دیده میشوندتعدادی

 اعتقادفکری درباره آن حضرت تجاوز نمیکندیعنی اینکه ایشان امام

 دوازدهم شیعیان وغائبنداعتقاد داشته  وچیز بیشتری نمیدانند.

تعدادی هم معتقدند که او غائب است وبه همین بسنده میکنند.

تعدادی هم معتقدند که او را نمیتوان دید.

 بعضی هم اعتقاد دارن که علماو اشخاص بزرگ متوانندآن حضرت را ببینند 

حقیقت چیست

باید بگوییم که حضورآن حضرت در میان ماماننداجداد بزرگوارش به طور

 عادی ومعمولی می باشد فقط با یک فرق که  امام زمان با کسانی که

برخوردمیکن خود را امام زمان معرفی  نمی کند یعنی اینکه امام به

صورت ناشناس در بین مردم زندگی میکند

شاید ما هم به طور مکررایشان را دیده باشیم ولی او را نشناخته ایم

در روایات آمده مانند حضرت یوسف که که برادرانش او را نشناخته

امام عصر نیزدر بین ما زندگی میکندولی ما او را نمی شناسیم

مطالب برگرفته ازکتاب راهی به سوی ظهور 


| نوشته شده توسط عاشق منتظر در جمعه 85/11/27 و ساعت 8:35 عصر | نظرات دیگران()
 
بالا