سفارش تبلیغ
صبا
 
 شوق زیارت

دلم خیلی گرفته بوددلم هوای کوی یارداشت

 نمیدانستم دلتنگیهایم را به که گویم

 گفتم کوی یار.کدام کوی یار؟کوی یار کجاست ؟

به دلم مراجعه کردم ودلم آدرس جایی راداد

وجسم خاکیم را به آن سوکشید

دلم عشق به کوی او را داشت وپرواز میکرد

وبه سوی کوی دوست میرفت

دلم میرفت وجسم خاکیم را به دنبال خود میکشید

تا به جایی رسیدیم که چشمهایم گنبد زیبای طلایی رنگی رااز دوردید

آری دلم آدرس ضامن آهو امام رضاراداده بود

که آدرس کوی یار بود ودلتنگیم رابا امام هشتمم

در جریان گذاشتم و او دلم را تسکین داد 

آری تمام دلتنگیم را با او درجریان گذاشتم

وباعث آرامش دل وجسم خاکیم شد 

وبرای ظهورآخرین امام شیعیان دعا کردم

وبرای شفای کلیه مریض ها ومادرم دعاکردم 

 

نمایش تصویر در وضیعت عادی

 تاریخ زیارت 31/1/1386

نام مهدی دل نوازش میدهد

عطر وبویش بوی نرگس میدهد

 erfan2ta3taنمایش تصویر در وضیعت عادیوبلاگ عرفان


 


| نوشته شده توسط عاشق منتظر در یکشنبه 86/2/9 و ساعت 7:29 عصر | نظرات دیگران()
 تابلو

درسطح شهربوشهرتابلوهای کمربند ایمنی راببندید

زیادی نصب شده که متاسفانه همه آنها اشتباه کشیده

شده باخود گفتم بدنیست شما هم ببینید

 حالابه تابلو کمر بند ایمنی را ببندید خوب نگاه کنید

در ابتدا هربیننده ای متوجه اشتباه آن نمیشه ولی

خوب که نگاهش کنی متوجه میشوی که......

این یکی ازآنهاست که در ابتدای خیابان سنگی نصب شده

نمایش تصویر در وضیعت عادی

به نظرشمادرزیراین تابلو باید چه نوشته شود

erfan2ta3taنمایش تصویر در وضیعت عادیوبلاگ عرفان


| نوشته شده توسط عاشق منتظر در جمعه 86/1/24 و ساعت 1:46 صبح | نظرات دیگران()
 وحدت

یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد

میلاد با سعادت آخرین پیامبر خدا محمد مصطفی (ص)

وامام جعفرصادق (ع)و آغازهفته وحدت بین شیعه وسنی

بر تمام مسلمان جهان مبارکباد

یاصادق یا صادق یاصادق یاصادق

 فرا رسیدن عید غدیر خم بر مسلمانان جهان مبارک

erfan2ta3taنمایش تصویر در وضیعت عادیوبلاگ پسرم


| نوشته شده توسط عاشق منتظر در سه شنبه 86/1/14 و ساعت 10:5 عصر | نظرات دیگران()
 هفت سین

 

هفت سین من

نمایش تصویر در وضیعت عادی

سین اول هفت سینم را از سلام می گیرم

 و سلامی میکنم در آغازسال

 به آقا

 آقایمان 

آقا صاحب الزمان

 وبرایش از خداوندسلامتی میخواهم

 سلامتی

سین دوم هفت سینم را از سین سجاده میگیرم

سجاده

 سجاده مادرم

مادرم که همکنون بربستر بیماریست 

وبرایش دعا میکنم

دعا

واز خداوند برایش شفامیخواهم

 شفا

سین سومم رااز سرخی لاله میگیرم

سرخی به رنگ جنون

 سرخی خون

 سرخی خون شهید

واز خداوندبرایش آمرزش میخواهم

آمرزش

سین چهارمم را از سبدمیگیرم

 سبدی پراز یاس

یاس سپید

 یاس خوش بو گذاشته مادر بر سر قبر قبر جوان

 وبرایش ازخداوندصبر میخواهم

صبر جمیل

سین پنجمم را از سرزمین میگیرم 

 سرزمینی کهن

پراز رمزوراز

سرزمین غیور مردان 

 سر زمین من وما ایران

و برایش ازخداوندبقامیخواهم 

بقای ایران عزیز

سین ششمم را ازسرو میگیرم

سرو قامت

 سرو قامتان دیارم

دیار یار

 جوانان کشورم

وبرایش از خداوندسربلندی میخواهم

سربلندی جوانان وطن

سین هفتمم را ازسرما میگیرم

 سرمایی شدید

سرمایی خشک واستخوان سوز

که خشک ونابودکنددشمنان

 دشمنان کشورم را

 واز برایش از خداوند نابودی میخواهم

 نابودی ابدی

هرروزتان نوروز     نوروزتان پیروز

erfan2ta3taنمایش تصویر در وضیعت عادی 

 

 


| نوشته شده توسط عاشق منتظر در دوشنبه 85/12/28 و ساعت 9:56 عصر | نظرات دیگران()
 
بالا