سفارش تبلیغ
صبا
 
 آیااو همه را میکشد

یک سوال برای من وشاید خیلی هاپیش آمده

 که بعضیهاکه میگویندواعتقاد دارند که زمانی

 که حضرت صاحب الزمان ظهور میکندشمشیر

برمیدارد وخیلیها را میکشد وسر آنهارا میزند

 آیااین صحت دارد یانه

از نظر عقلی که فکرمیکنیم میبینیم که

  این امکانش نیست که کسی که همه منتظر 

 ایشان هستند ومیگویندکه جهان را پر از عدل

وداد میکندچرا شمشیر بردارد و خیلیهارا بکشد

آیااین عدل وداد  میشودنه این عدل نیست اگر

 عدل است باید گفت چنگیز خان نیزیک عادل بوده

  که این همه جنایت انجام داده اگر این چنین باشد

 باید گفت که کشورهایی کهلشکر کشی به کشورهای

 دیگر میکنندو عدهزیادی را میکشند عادلندومیتواند

 این کارراانجام دهند 

خیلیها این تفکر را دارند اما واقعت این نیست  

 که شخصی مثل ایشان این کار راانجام بدهد.

جد ایشان پیامبر بزرگ اسلام که خیلی ازطرف  

 بزرگان وبت پرستان مکه اذیت وآزاردیدند هنگام  

ورودبه مکه میتوانست همه را بکشدوهمه را

تار ومار کند  اما این کار را نکردندوبه همه امان

دادند.دین اسلام این اجازه را نمیدهد چون دین

 محبت  دین دوست داشتن هم نوع وانس و صفاست

دین  اسلام این اجازه را نمیده چون دین برابری و

 برادری است این طور که نمی شودو امکان ندارد 

که فرستاده خداوند حضرت صاحب بیایدو همه رااز

تیغ بگذراند این تفکرکه حضرت صاحب الزمان همه

را از تیغ میگذرانداز تفکر کسانیست که دشمن

این حضرت میباشندو دشمن اسلام هستند واز

 کوته فکریشان واز کوته فکری کسانی است که 

باور کنند 

به امید ظهور آن حضرت

شاید این جمعه باید شاید 


| نوشته شده توسط عاشق منتظر در یکشنبه 87/6/3 و ساعت 12:10 صبح | نظرات دیگران()
 آیااو همه را میکشد

یک سوال برای من وشاید خیلی هاپیش آمده

 که بعضیهاکه میگویندواعتقاد دارند که زمانی

 

 که حضرت صاحب الزمان ظهور میکندشمشیر

برمیدارد وخیلیها را میکشد وسر آنهارا میزند

 آیااین صحت دارد یانه

از نظر عقلی که فکرمیکنیم میبینیم که

 این امکانش نیست که کسی که همه منتظر

ایشان هستند ومیگویندکه جهان را پر از

عدل وداد میکند چرا شمشیر بردارد و خیلیها

را بکشدآیااین عدل ودادمیشودنهاین عدل نیست

 اگر عدل است باید گفت چنگیز خان نیزیک عادل بوده

 که این همه جنایت انجام داده

اگر اینچنین باشد باید گفت که کشورهایی

 که لشکر کشی به کشورهای دیگر میکنندو عده

 زیادی را میکشند عادلند ومیتوانداین کارراانجام دهند

خیلیها این تفکر را دارند اما واقعت این نیست  

 که شخصی مثل ایشان این کار راانجام بدهد.

جد ایشان پیامبر بزرگ اسلام که خیلی ازطرف  

 بزرگان وبت پرستان مکه اذیت وآزاردیدند هنگام ورود

 به مکه میتوانست همه را بکشدوهمه را تار ومار کند.

اما این کار را نکردندوبه همه امان دادند

دین اسلام این اجازه را نمیدهد چون دین محبت 

دین دوست داشتن هم نوع وانس و صفاست دین  اسلام

این اجازه را نمیده چون دین برابری و برادری است

این طور که نمی شودو امکان ندارد که فرستاده خداوند

حضرت صاحب بیایدو همه رااز تیغ بگذراند 

این تفکرکه حضرت صاحب الزمان همه را از تیغ

 میگذرانداز تفکر کسانیست که دشمن این حضرت

 میباشندو دشمن اسلام هستند واز کوته فکریشان است

به امید ظهور آن حضرت

شاید این جمعه باید شاید 


| نوشته شده توسط عاشق منتظر در شنبه 87/6/2 و ساعت 11:40 عصر | نظرات دیگران()
 شهادت

کربلای شرق ایران کربلای دیگراست

دربلوچستان ماصدهاشهیدبی است

امروزسال روز شهادت سرهنگ شهید نجف نیکو می باشد

23سال پیش درچنین روزی بود که این شهید بزرگواربه همراه یکی از همرزمانش به نام شهید اردوان فیروزی دردرگیری بااشراروقاچاقچیان ازخدابی خبردر میرجاوه به شهادت رسیدند

روحشان شاد

کجایید ای شهیدان خدایی

بلاجویان دشت کربلایی


| نوشته شده توسط عاشق منتظر در دوشنبه 87/4/17 و ساعت 6:55 صبح | نظرات دیگران()
 پرستار

میلادپربرکت حضرت زینب

وروز پرستاررابه

کلیه پرستاران زحمتکش که واقعااز

جا ن مایه گذاشته اند تبریک میگوییم


| نوشته شده توسط عاشق منتظر در یکشنبه 87/2/22 و ساعت 11:55 صبح | نظرات دیگران()
 سلام دوباره

سلام

سال نو به پیشگاه امام عصر وتمامی دوستداران آن حضرت وتمامی ایرانیان عزیز تبریک عرض مینمایم

شرمنده ام که دیر به دیر به روز می شوم به علت دست رسی نداشتن به اینتر نت .


| نوشته شده توسط عاشق منتظر در پنج شنبه 87/1/15 و ساعت 1:18 صبح | نظرات دیگران()
 بیا ای عزیز

دلم گرفته

دلم گرفته از این همه ریا

ازاین همه دروغ

ازاین همه نیرنگ

از این همه فریب

دلم گرفته ازاین همه تنهایی

چه کنم

جز انتظار

جز صبر

جز عشق به آمدنت

جزعشق دیدارت ای عزیز

ای عشق

ای همه خوبی

ای بهترین  بهترینها

ای زیبای زیبا

ای امام من

کی طلوع خورشیدگونه ات را نظاره گر خواهیم شد

کی روی همچون ماهت را خواهیم دید

کی این  سیاهی خواهد رفت

کی نوررخت دنیا رامنور میکند

کی انتظارمان به پایان میرسد

اماما بیا که تنهاییم بیا

بیا ای عزیز بیا 


| نوشته شده توسط عاشق منتظر در یکشنبه 86/8/6 و ساعت 10:18 عصر | نظرات دیگران()
 
بالا